Celní a devizové předpisy při vstupu do Brazílie

Při vstupu do Brazílie je třeba deklarovat částky v hotovosti či v cestovních šecích přesahující v přepočtu 10 000,- BRL.

Do Brazílie nelze dovážet cigarety a alkohol vyrobené v Brazílii a určené výhradně pro zahraniční trh, a dále drogy, omamné látky a předměty "ukryté" za účelem oklamání celní kontroly. V případě cestujících mladších 18 let je zakázán dovoz jakéhokoli množství cigaret a alkoholu.

Bezcelně je do Brazílie možno dovážet předměty osobní potřeby v množství odpovídajícímu charakteru a délce trvání pobytu. Bezcelní limit na ostatní dovážené věci (např. dárky) je 500,- USD. Limit se vztahuje na každého cestujícího individuálně a nelze např. spojovat limity ani u spolucestujících manželů. V případě překročení limitu je třeba dovážené věci nechat proclít a zaplatit clo ve výši 50% jejich hodnoty nad povolených 500,- USD.

V případě, že se cestující pokusí provézt věci nad povolený bezcelní limit bez jejich proclení a bude při kontrole odhalen, hrozí mu navíc pokuta ve výši dalších 50% hodnoty věcí nad povolený limit 500,- USD.

V případě nákupu ve Free-Shopu na brazilském letišti, které je zároveň místem vstupu do země, je možno pořídit a bezcelně dovézt předměty v hodnotě dalších maximálně 500,- USD. V tomto případě je nakoupené množství limitováno následovně:
-24 ks alkoholických nápojů (maximálně 12 ks jednoho druhu)
-20 krabiček cigaret zahraniční výroby
-25 ks doutníků
-10 ks kosmetických výrobků
-3 ks hodinek, hraček či elektronických výrobků

Ilegální vývoz rostlin a živočichů z Brazílie je přísně trestán!!!

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

Náhodné fotky z vašich cest po Brazílii

Rio de Janeiro_38
Brazílie_12
Rio de Janeiro_59
Brazílie_24